Dr. Hildegunn Hals Bjelland er blitt pensjonist og vi ønsker velkommen til ny fastlege dr. Merethe Homme som har overtatt hennes praksis.