Dr. Hildegunn Hals Bjelland er blitt pensjonist og vi ønsker velkommen til ny fastlege ved vårt kontor. Dr. Merethe Homme  har overtatt hennes praksis.