Fra 01. januar 2020 vil vi gå bort fra meldinger levert av Helserespons. Vi vil da gå over til helsenorges digitale dialog.

For at du skal kunne motta sms og meldinger  må du aktivere dette inne på helsenorge.no og tillate at vi tar dette i bruk. 

Vi tar imot timebestillinger, bestilling på faste medisiner og andre henvendelser gjennom helsenorge.