Fra januar 2020 vil vi gå bort fra meldinger levert av Helserespons. Vi vil da gå over til helsenorges digitale dialog.

For at du skal kunne motta sms og meldinger fra nyttår må du aktivere dette inne på www.helsenorge.no og tillate at vi tar dette i bruk.